S tichting
L imburgse
C omponisten

S tichting
L imburgse
C omponisten

Stichting Limburgse Componisten

Doelstelling

De Stichting Limburgse Componisten stelt zich ten doel het bevorderen van het componeren en het doen uitvoeren van eigentijdse ernstige muziek van in het bijzonder Limburgse componisten.