B estuur

B estuur

Het bestuur van de Stichting Limburgse Componisten bestaat uit aangeslotenen die zijn aangesteld middels coöptatie.

Ute Jobes

Voorzitter

Arno Dieteren

Artistieke zaken

André Stolwijk

Secretaris

Jos Smeets

Artistieke zaken, audio/video, website

Margriet Ehlen

Penningmeester

Ricarda Schumann

Algemene zaken