B estuur

B estuur

Het bestuur van de Stichting Limburgse Componisten bestaat uit aangeslotenen die zijn aangesteld middels coöptatie.

Ute Jobes

Voorzitter

Willy Arets

Penningmeester

Margriet Ehlen

Bijzonder bestuurslid

André Stolwijk

Secretaris

Jos Smeets

Artistieke zaken, audio/video, website

Ricarda Schumann

Algemene zaken

Arno Dieteren

Artistieke zaken